สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งสีกัน

 
Facebook Fanpage
 
เว็บไซต์หน่วยงานความร่วมมือ


 
ข่าวด่วน
ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 ณ สนามบินเล็กทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 
ทุกทีมที่เข้าแข่งขันตรวจสอบรายชื่อครั้งสุดท้าย

ภายในวันที่ 30 มี.ค. 57

 
ผลการแข่งขัน


ผลการแข่งขัน เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ กติกากองทัพอากาศ ประเภท ข (นวกะ) ชนะเลิศ คุณนิธิภัทร์ ชาติศร รองฯ อันดับ 1 คุณศิริชัย วังไพร รองฯ อันดับ 2 คุณพลภูมิ บุษบงค์ ประเภทลอดสายรุ้ง ชนะเลิศ คุณสุทธิศักดิ์ มโนยศ รองฯ อันดับ 1 คุณสมบัติ คชศักดิ์ รองฯ อันดับ 2 คุณปริญญา เจริญใจ ประเภทบินแตะพื้น ชนะเลิศ คุณสมบัติ คชศักดิ์ รองฯ อันดับ 1 คุณนิธิภัทร์ ชาติศร รอง ฯ อันดับ 2 คุณนันทวัฒน์ วิชาสวัสดิ์ ประเภทใช้มอเตอร์ไฟฟ้า บินลงตรงจุด ชนะเลิศ ร.ร.แสวงหา จ.อ่างทอง รองฯ อันดับ 1 คุณศิริชัย วังไพร รองฯ อันดับ 2 คุณธีระวัฒน์ หินธง ประเภทเฮลิคอปเตอร์บังคับดัวยวิทยุ FUN FLY ชนะเลิศ คุณปณชัย อินแหยม รองฯ อันดับ 1 คุณโกวิทยื อยู่แก้ว รองฯ อันดับ 2 คุณบุญเรือน ฉายชูวงศ์ ประเภทบินอิสระ ชนะเลิศ คุณรติพงษ์ ศรีงาม รองฯ อันดับ 1 คุณนคร จิรานุวัฒน์ รองฯ อันดับ 2 คุณการันย์ มีแก้ว ประเภทบินแตะพื้น (ไฟฟ้า) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย รองฯ อันดับ 1 ร.ร.ป่าโมกข์วิทยาภูมิ จ.อ่างทอง รอง ฯ อันดับ 2 ร.ร.แสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง รางวัล “ขวัญใจนักบินน้อย สพฐ.” ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย รุ่นอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ ร.ร.เบญจมมนุสรณ์ จ.จันทบุรี รองฯ อันดับ 1 ร.ร.สาคลีวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา รองฯ อันดับ 2 ร.ร.ฟากกว๊านวิทยา จ.พะเยา รางวัล “ขวัญใจนักบินน้อย สพฐ.” ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง ประเภทอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทอิสระ FANTASY FLYING MACHINE ชนะเลิศ ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา รองฯ อันดับ 1 ร.ร.ฟากกว๊านวิทยาคม จ.พะเยา รอง ฯ อันดับ 2 ร.ร.เบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี รางวัล “ขวัญใจนักบินน้อย สพฐ.” ร.ร.ฟากกว๊านวิทยาคม จ.พะเยา มี พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ รองผบ.ทอ. เป็นผู้มอบ
 
พิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 22 มี.ค. 57 

          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันเครื่องบินเล็ก กองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2557 ณ สนามบินเล็ก กองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) เขตดอนเมือง กทม. เมื่อ 22 มีนาคม 2557 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกองทัพอากาศโดยกรมช่างอากาศ ได้จัดให้มีการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2557 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติสร้างเครื่องร่อนเครื่องบินโดย เป็นกิจกรรมควบคู่หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเป็นพื้นฐานทางเลือกด้านอาชีพทางด้านการบินหรือทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูงต่อไป โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 ณ สนามบินเล็กทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
           สำหรับการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2557 นั้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2557 เป็นการแข่งขันประเภทเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ กติกา กองทัพอากาศ ประเภท ข. (นวกะ),เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินแตะพื้น (ไฟฟ้า) นักบินน้อย สพฐ.,เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินลอดสายรุ้งและเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินแตะพื้น วันที่ 23 มีนาคม 2557 การแข่งขันประเภทเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภทใช้มอเตอร์ไฟฟ้า บินลงตรงจุด,อากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทบินอิสระ FANTASY FLYING MACHINE (ไฟฟ้า) นักบินน้อย สพฐ., เฮลิคอปเตอร์บังคับด้วยวิทยุ ประเภท FUN FLY และเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินอิสระ (FREE STYLE)him some great pleasure.


 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 
คณะทำงานประชาสัมพันธ์
หนังสืออ่านประกอบ วิทยาศาสตร์อากาศยาน เขียนโดย ศ.ดร.ปราโมทย์  แตงหอม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำเครื่องบินที่สร้างเสร็จแล้ว มาแข่งขันได้
  • การแต่งกายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
Edutainment : การบิน
 
ขั้นตอนการรับสมัคร

 
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์
(กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับใบสมัครที่กรอกในข้อ 1)
 
 
 
3. รับสมัครจำนวนจำกัด 30 ทีมต่อกติกาการแข่งขัน เท่านั้น 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 18 มีนาคม 2557

 
กติกาการแข่งขัน
 
ตรวจสอบรายชื่อทีมที่ลงทะเบียนแล้ว
 
กติกาเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ
 
เส้นทางการเดินทางไปสนามบินเล็กทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


รางวัลการแข่งขัน

โล่รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1-3
และรางพิเศษ 1 รางวัล
เกียรติสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม
 
กรอกแบบประเมินการจัดแข่งขัน

 
 
Visitors
หัวข้อเรื่อง
อ่าน
ตอบ
วันที่
Levitra 20 Mg Problemi EllProokS
2
0
18 ต.ค. 2562
Cephalexin Great Dane Kelgopy
0
0
05 ต.ค. 2562
adobtass
7
0
20 ต.ค. 2561
zatoazts
4
0
16 ต.ค. 2561
qnopuexq
3
0
12 ต.ค. 2561
tcbytkgo
3
0
09 ต.ค. 2561
y6trfipi
9
0
12 พ.ค. 2561
ubtkxpye
8
0
05 พ.ค. 2561
mycactsc
6
0
03 พ.ค. 2561
Inderal Buy India Colcirm
5
0
19 เม.ษ. 2561